COLABORACIÓN CON AFA

EL ALUMNADO DE VALORES ÉTICOS ESTÁ COLABORANDO ESTE CURSO CON AFA (Asociación Alzheimer Algeciras).